Przebudowa drogi gminnej w Poborczu

 
Przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o szer.6 m z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodnika o szer.2 m z kostki betonowej, zatoki autobusowej o szer.3 m z kostki betonowej, zjazdów do istniejących punktów stałych z mieszanki mineralno-bitumicznej, zjazdów na pola z kruszywa łamanego obramowane opornikami betonowymi wykonanymi na ławie betonowej. Pobocza gruntowe o szer.1 m oraz rowy przydrożne trapezowe, odparowujące.

 

 
Dofinansowanie 4 661 118,71 zł
Całkowita wartość zadania 4 912 464,19 zł