Wójt Gminy Zakrzewo
Marek Buława

Kontakt:

adres: ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo
wojt.bulawa@zakrzewo.org.pl
gmina@zakrzewo.org.pl

tel. 067 266 70 75

Wójt Gminy Zakrzewo przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdą środę od 14:00 do 15:00. Przyjmowanie w innych sprawach urzędowych odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy w Zakrzewie, tj. pon. 8:00-16:00 i wt.-pt. 7:00-15:00. W przypadku nieobecności Wójta interesantów przyjmuje zastępca wójta lub merytorycznie właściwi pracownicy urzędu.