Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie
ul. E. J. Osmańczyka 7
77 - 424 Zakrzewo
tel. 67 266 73 74
e-mail: gops@zakrzewo.org.pl
www.gopszakrzewo.pl

Kierownik:
Monika Przybyła