1
Wyniki konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1
Wyniki konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
1
Wyniki konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie NR 3.2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r. ( http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/zarzadzenia-wojta/2021-rok.html?pid=3383 )

Zarządzenie NR 3.2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r. ( http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/zarzadzenia-wojta/2021-rok.html?pid=3383 )

4
Karta oceny merytorycznej
4
Karta oceny merytorycznej
4
Karta oceny merytorycznej
4
Karta oceny merytorycznej
5
Zgłoszenie kandydata na członka komisji
5
Zgłoszenie kandydata na członka komisji
1
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji
1
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji
1
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji
1
Wzór oferty
1
Wzór oferty
1
Wzór oferty
1
Wzór oferty
4
Karta oceny merytorycznej
4
Karta oceny merytorycznej
4
Karta oceny merytorycznej
4
Karta oceny merytorycznej
5
Zgłoszenie kandydata na członka komisji
5
Zgłoszenie kandydata na członka komisji

 

Oferty konkursowe z wcześniejszych lat dostępne są w archiwalnej wersji serwisu pod adresem https://archiwum.zakrzewo.org.pl/190,otwarte-konkursy-ofert.html