Czernice

Liczba mieszkańców sołectwa: 365
Sołtys: Władysław Jonatz

Drożyska Małe

Liczba mieszkańców sołectwa: 27
Sołtys: Irena Janczewska

Drożyska Średnie

Liczba mieszkańców sołectwa: 54
Sołtys: Grażyna Brodawka

Drożyska Wielkie

Liczba mieszkańców sołectwa: 437
Sołtys: Jan Jasiek

Głomsk

Liczba mieszkańców sołectwa: 487
Sołtys: Tomasz Judziński

Kujan

Liczba mieszkańców sołectwa: 332
Sołtys: Janina Kahl

Ługi

Liczba mieszkańców sołectwa: 122
Sołtys: Aleksandra Budnik

Nowa Wiśniewka

Liczba mieszkańców sołectwa: 115
Sołtys: Karol Walentyn

Osowiec

Liczba mieszkańców sołectwa: 84
Sołtys: Krystyna Skrentna

Prochy

Liczba mieszkańców sołectwa: 117
Sołtys: Beata Jaguś

Stara Wiśniewka

Liczba mieszkańców sołectwa: 541
Sołtys: Andrzej Massel

Śmiardowo Złotowskie

Liczba mieszkańców sołectwa: 288
Sołtys: Karolina Barabasz

Wersk

Liczba mieszkańców sołectwa: 216
Sołtys: Katarzyna Kabattek

Zakrzewo

Liczba mieszkańców sołectwa: 1938
Sołtys: Jan Wojciechowski