Posterunek Policji w Zakrzewie
ul. Kolejowa 1
77-424 Zakrzewo

tel. 47 774 33 70

 
Kierownik Posterunku
asp. sztab. Jacek Jackowski
tel. 47 774 33 70 Tel. 516 877 449

adres do korespondencji: 77-424 Zakrzewo, ul. Kolejowa 1

e-mail: jacek.jackowski@po.policja.gov.pl

 
Kierownik Posterunku Policji w Zakrzewie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godzinach 10:00-14:00

tel. 47 774 33 70 Tel. 516 877 449

 
W przypadku nieobecności policjantów w posterunku, wszelkie interwencje należy zgłaszać  do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie
tel. 47 77 43 200 oraz 47 77 43 211 lub 112


Dzielnicowy rejonu  nr XVI: st. post. Andrzej Winiarski

Przyjmuje interesantów w Posterunku Policji w Zakrzewie
ul. Kolejowa 1
77-424 Zakrzewo
tel. 786-936-599,  dzielnicowy.zakrzewo1@po.policja.gov.pl
 
 

PLAN PRIORYTETOWY DZIELNICOWEGO NA OKRES OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

Niniejszy plan zakłada:

Weliminowanie o połowę zjawiska dot. nieprawidłowego parkowania pojazdów przy kościele Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie w niedzielę w godzinach 8:00 i 11:30

W związku z powyższym dzielnicowy zaplanował n/w działania:

  • rozmowy z księdzem proboszczem pod kątem możliwości parkowania pojazdów na terenie parafii przy kościele
  • kierowanie patroli z PP Zakrzewo i PP Lipka w rejon obowiązywania planu
  • sporządzenie i kolportaż ulotek promujących bezpieczeństwo na drodze i problem parkowania
  • wystosowanie apelu do mieszkańców wsi Zakrzewo ze wskazaniem problemu nieprawidłowego parkowania
  • kierowanie funkcjonariuszy WRD w rejon objęty planem

 

Podległy rejon służbowy: gmina Zakrzewo – miejscowości: Zakrzewo, Śmiardowo Złotowskie, Kujan, Kujanki, Drożyska Wielkie, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Wersk, Osowiec, Głomsk, Poborcze, Czernice, Stara Wiśniewka, Nowa Wiśniewka, Ługi, Prochy.