Posterunek Policji w Lipce

ul. Kościuszki 16
77-420 Lipka
tel. 47 77 43 360
fax. 47 77 43 365
 
Punkt przyjęć interesantów w Zakrzewie
 
ul. Szczepańskiego 1
77-424 Zakrzewo
Tel. 786-936-599
 
Kierownik Posterunku
p.o. st.asp. Fabian Grzybowski
Tel 67-2650-361 / 47 77 43 361
 
Kierownik Posterunku Policji w Lipce w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godzinach 10:00-14:00
 
Posterunek Policji w Lipce pełni dyżur: w dni powszednie w godzinach 07:30 - 15:30
Poza godzinami urzędowania dyżur pełni Komenda Powiatowa Policji w Złotowie
tel. 47 77 43 200 oraz 47 77 43 211 lub 112


Dzielnicowy rejonu  nr XVI: p.o. post. Andrzej Winiarski

Punkt przyjęć interesantów w Zakrzewie
ul. Szczepańskiego 1
77-424 Zakrzewo
tel. 786-936-599,  dzielnicowy.zakrzewo@po.policja.gov.pl
 
Plan priorytetowy dzielnicowego  na okres od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022
 

Niniejszy plan zakłada:
 
Obniżenie o 50% zjawiska niewłaściwego parkowania pojazdów w miejscowości Zakrzewo przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w dni niedzielne podczas odbywania się mszy w w/w kościele.
W związku z powyższym dzielnicowy asp. Krzysztof Tomaszewski zaplanował n/w działania:
 
01-15 stycznia rozmowa z księdzem proboszczem Andrzejem Choroba pod kątem możliwości parkowania samochodów na terenie parafii przy kościele.
 
01-30 stycznia kierowanie w rejon patrolu Policji PP Lipka.
 
01 stycznia- 28 lutego sporządzenie i rozmieszczenie na terenie gminy Zakrzewo ulotek, promujących bezpieczeństwo na drodze oraz zwrócenie uwagi na problem nieprawidłowego parkowania w rejonach skrzyżowań.
 
01-28 lutego wystosowanie apelu do mieszkańców wsi Zakrzewo, ze zwróceniem uwagi na istotę problemu nieprawidłowego parkowania , w miejscach niedozwolonych tzn. w rejonach skrzyżowań. 
W sytuacji, gdy nie nastąpi poprawa zachowań wśród kierowców w terminie 01.-30 kwietnia zostaną dodatkowo skierowani funkcjonariusz WRD KPP Złotów
 
01 stycznia- 30 czerwca kierowanie w rejon kościoła św. Marii Magdaleny w Zakrzewie, patrolu Policji PP Lipka w czasie trwania mszy. Celem zapobiegania i ujawniania popełnianych wykroczeń dotyczących nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie skrzyżowań.
 
Podległy rejon służbowy: gmina Zakrzewo – miejscowości: Zakrzewo, Śmiardowo Złotowskie, Kujan, Kujanki, Drożyska Wielkie, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Wersk, Osowiec, Głomsk, Poborcze, Czernice, Stara Wiśniewka, Nowa Wiśniewka, Ługi, Prochy.