Rok 2023 
 
Uchwała NR LIV.381.2023 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2023 ( pobierz )
 
Profil wody dla kąpieliska  nad jeziorem Borówno w Kujankach ( pobierz )

Komunikat nr 11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Borówno w Kujankach ( pobierz )

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 229/2023 - Komunikat nr 30 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Borówno w Kujankach  ( pobierz )