1
Uchwała NR XXIX.224.2021 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021
2
Profil wody w kąpielisku [PDF, 0,2MB]
3
Komunikat nr 12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 26 czerwca 2021 r. w sprawie jakości wody [PDF, 0,15MB]
5
Sprawozdanie z badań wody z kąpieliska nr 501/WK/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. [PDF, 0,2MB]
5
Sprawozdanie z badań wody z kąpieliska nr 501/WK/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. [PDF, 0,2MB]
6
Komunikat nr  27 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie jakości wody w Kąpielisku nad jez. Borówno w Kujankach [PDF, 0,1MB]
7
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 29/2021 [PDF, 0,12MB]
8
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 34/2021 [PDF, 1MB]
Bieżące ocena jakości wody - po zakończeniu sezonu