Rok 2024

Uchwała NR LXVII.463.2024 Rada Gminy Zakrzewo z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2024 ( pobierz )

Ewidencja Kąpielisk ( pobierz )

Profil wody dla kąpieliska  nad jeziorem Borówno w Kujankach ( pobierz )

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji ( pobierz )

Komunikat nr 16 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie jakości wody w Kąpielisku nad jeziorem Borowno w Kujankach ( pobierz )

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 145/2024 ( pobierz )

Karta kąpieliska ( pobierz )

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nr 162/2024 ( pobierz )