Księga znaków - pobierz [PDF, 0,3MB]

Uchwała w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania (http://bip.wokiss.pl/zakrzewo/bip/uchwaly-rady-gminy/kadencja-2014-20181/2015-rok1.html?pid=1814)