Akty prawne:
 
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( przejdź )
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( przejdź )
 3. Uchwała NR XXXIX.282.2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 ( przejdź )
 4. Uchwała NR XLI.247.2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zakrzewo oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo ( przejdź )
 5. Zarządzenie nr 70.2021 Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ( przejdź )
  Zarządzenie nr 42.2022 Wójta Gminy Zakrzewo zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ( przejdź )
Wzory dokumentów:
 
 1. Wniosek o przymusowe leczenie ( PDF , doc )
 2. Wniosek o dofinansowanie zajęć ( PDF , doc )
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( PDF , doc )
 4. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( PDF , doc )
Działalność GKRPA
 
Skład komisji:
 
Danuta Budnik – przewodniczący
Jan Zawadzki – zastępca przewodniczącego
Joanna Kwiecień – członek
Aleksandra Małolepsza – członek
Katarzyna Sierechan – członek
Mariola Wójcik – członek
Andrzej Winiarski - członek
 
Siedziba:  Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 70 75 wew. 38, e-mail: gkrpa.zakrzewo@gmail.com
 
Kontakt w sprawie koncesji na sprzedaż alkoholu tel. 67 266 70 75, wew. 46
 
Terminy posiedzeń komisji:
 
25 stycznia 2022 r. – 15:15 
22 lutego 2022 r. – 16:00
01 marca 2022 r. – 16:00
06 kwietnia 2022 r. – 16:00
11 maja 2022 r. – 16:00
07 czerwca 2022 r. – 16:00
01 lipca 2022 r. – 15:00
02 sierpnia 2022 r. – 16:00
06 września 2022 r. – 16:00
11 października 2022 r. – 16:00
08 listopada 2022 r. – 16:00
06 grudnia 2022 r. – 16:00
 
Posiedzenia komisji odbywają się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym znajdującym się w Domu Seniora w Zakrzewie, ul. W. Szczepańskiego 1 na I piętrze, pokój nr 6.
 
UWAGA ! Informacja z 14 września 2022 r.
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie informuje, że Punkt Informacyjno – Konsulatacyjny znajdujący się w pokoju nr 6 w Domu Seniora zostaje tymczasowo przeniesiony do Klubu Senior +, który znajduje się w piwnicy Domu Seniora (wejście od strony placu zabaw). W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym odbywają się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz udzielane są porady przez terapeutę uzależnień Krzysztofa Staniewskiego i psychologa Hannę Olencką.
Punkt informacyjno-konsultacyjny (wszystkie porady udzielane przez naszych specjalistów są BEZPŁATNE): 
 
 • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień mgr Krzysztof Staniewski 
   
  Od 1 marca 2022 r. Specjalista Psychoterapii Uzależnień mgr Krzysztof Staniewski przyjmuje w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Zakrzewie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konkretnego dnia i godziny konsultacji.

  Kontakt do specjalisty nr tel. +48 695 676 016
  e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl
   
 • Terminy dyżurów w 2022 roku psychologa mgr Hanny Olenckiej w wymienione poniżej czwartki w godzinach 17:00 -19:00
   
Dom Seniora w Zakrzewie pokój nr 6

UWAGA !!!! Zmiana terminu dyżuru psychologa mgr Hanny Olenckiej z 08 września 2022 r. na 15 września 2022 r. w godzinach 17:00 -19:00
 
13 stycznia 2022 i 27 stycznia 2022
03 lutego 2022 i 17 lutego 2022 
03 marca 2022 i 17 marca 2022   
07 kwietnia 2022 i 21 kwietnia 2022
05 maja 2022 i 19 maja 2022
09 czerwca 2022 i 23 czerwca 2022    
15  września 2022 i 22 września 2022
06 października 2022 i 20 października 2022
03 listopada 2022 i 17 listopada 2022
01 grudnia 2022 i 15 grudnia 2022        
 
 • Bezpłatne porady prawne – Klub Senior+ - Dom Seniora (piwnica)
   
wtorek: 8:00-12:00
środa: 8:00-12:00

 

Zasady i informacje na temat pomocy prawnej ( przejdź )
 
Świetlice opiekuńczo-wychowawcze:
 
Zakrzewo

Świetlica 1: czwartek – godz. 12:35-15:25
Świetlica 2: czwartek -  godz. 12:35-15:25

Stara Wiśniewka

wtorek- godz. 12:45 – 14:45
czwartek - godz. 12:45-14:45