Akty prawne:
 
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( przejdź )
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( przejdź )
 3. Uchwała NR XXXIX.282.2022 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 ( przejdź )
 4. Uchwała NR XLI.247.2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zakrzewo oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo ( przejdź )
 5. Zarządzenie nr 70.2021 Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ( przejdź )
  Zarządzenie nr 42.2022 Wójta Gminy Zakrzewo zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ( przejdź )
 6.  Zarządzenie nr 45.2023 Wójta Gminy Zakrzewo zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ( przejdź )
Wzory dokumentów:
 
 1. Wniosek o przymusowe leczenie ( PDF , doc )
 2. Wniosek o dofinansowanie zajęć ( PDF , doc )
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( PDF , doc )
 4. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( PDF , doc )
Działalność GKRPA
 
Skład komisji:
 
Danuta Budnik – przewodniczący
Jan Zawadzki – zastępca przewodniczącego
Joanna Kwiecień – członek
Aleksandra Małolepsza – członek
Katarzyna Sierechan – członek
Mariola Wójcik – członek
Andrzej Winiarski - członek
Michał Pawłowski - członek
 
Siedziba:  Urząd Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo
tel. 67 266 70 75 wew. 38, e-mail: gkrpa.zakrzewo@gmail.com
 
Kontakt w sprawie koncesji na sprzedaż alkoholu tel. 67 266 70 75, wew. 46
 
Terminy posiedzeń komisji:
 
10 stycznia 2023 r. – od 16:00
07 lutego 2023 r. – od 16:00
07 marca 2023 r. – od 16:00
04 kwietnia 2023 r. – od 16:00
09 maja 2023 r. – od 16:00
06 czerwca 2023 r. – od 16:00
06 lipca 2023 r. – od 16:30
01 sierpnia 2023 r. – od 16:00
05 września 2023 r. – od 16:00
03 października 2023 r. – od 16:00
06 listopada 2023 r. – od 17:00
12 grudnia 2023 r. – od 16:00
 
Posiedzenia komisji odbywają się w Domu Seniora w pokoju nr 6. 

Również tam, od dnia 2 listopada br. udzielane bedą porady przez terapeutę uzależnień Krzysztofa Staniewskiego, psychologa Hannę Olencką i psychologa Agatę Małkiewicz-Zdrenka (wszystkie porady udzielane przez naszych specjalistów są BEZPŁATNE).
 
 • Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień mgr Krzysztof Staniewski 
   
  Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień mgr Krzysztof Staniewski w 2023 r. przyjmuje po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu konkretnego dnia i godziny konsultacji.

  Kontakt do specjalisty nr tel. +48 695 676 016
  e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl
   
 • Terminy dyżurów w 2023 roku psychologa mgr Hanny Olenckiej w wymienione poniżej czwartki w godzinach 17:00 -19:00
 1.  12 stycznia 2023 i 26 stycznia 2023
 2.  09 lutego 2023 i 23 lutego 2023 
 3.  09 marca 2023 i 23 marca 2023   
 4.   06 kwietnia 2023 i 20 kwietnia 2023
 5.   04 maja 2023 i 18 maja 2023
 6.   01 czerwca 2023 i 15 czerwca 2023    
 7.   07  września 2023 i 21 września 2023
 8.   05 października 2023 i 19 października 2023
 9.   02 listopada 2023 i 16 listopada 2023
 10.   07 grudnia 2023 i 21 grudnia 2023 
 • Terminy dyżurów w 2023 roku psychologa mgr Agaty Małkiewicz - Zdrenka w wymienione poniżej czwartki w godzinach 17:00 -19:00
 1.   12 października 2023 i 26 października 2023
 2.   09 listopada 2023 i 23 listopada 2023
 3.   14 grudnia 2023 i 28 grudnia 2023 

Bezpłatne porady prawne – Klub Senior+ - Dom Seniora (piwnica)
wtorek: 8:00-12:00
środa: 8:00-12:00

 

Zasady i informacje na temat pomocy prawnej ( przejdź )
 
Świetlice opiekuńczo-wychowawcze:
 
Zakrzewo

Świetlica 1: czwartek – godz. 12:35-15:25
Świetlica 2: czwartek -  godz. 12:35-15:25

Stara Wiśniewka

wtorek- godz. 12:45 – 14:45
czwartek - godz. 12:45-14:45