1.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
3.
Uchwała NR XXVI.195.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
3.
Uchwała NR XXVI.195.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
4.
Uchwała NR XXVI.194.2020  Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024
6.
Zarządzenie nr 51.2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 grudnia 2018 r.. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
6.
Zarządzenie nr 51.2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 grudnia 2018 r.. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

 

Wzory dokumentów

1
Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odykowego [PDF, 0,2MB | DOCX, 0,1MB]
2
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [DOC, 0,1MB]
3
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [DOC, 0,1MB]
4
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [DOC, 0,1MB]
5
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - poradnik dla rodzin osób uzależnionych [PDF, 2MB]
6
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - poradnik dla rodzin osób uzależnionych [PDF, 2MB]
7
Szpital Powiatowy w Złotowie - Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie informacja [PDF, 0,1MB]

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – obsługa zdalna

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. do odwołania zawieszone zostają osobiste przyjęcia interesantów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. We wszystkich sprawach nasi specjaliści udzielają porad zdalnie przez telefon i pocztę e-mail.

Dane kontaktowe:
mgr Hanna Olencka – psycholog – nr tel. 691-974-311 e-mail: holencka@interia.pl
mgr Krzysztof Staniewski – terapeuta uzależnień – nr tel. 695-676-016 e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl

Działalność GKRPA

Skład Komisji:

 • Jan Zawadzki- przewodniczący
 • Danuta Budnik - zastępca przewodniczącego
 • Joanna Kwiecień - członek
 • Aleksandra Małolepsza- członek
 • Iwona Piątkowska - członek
 • Krzysztof Tomaszewski - członek
 • Mariola Wójcik - członek

gkrpa.zakrzewo@gmail.com

SIEDZIBA:
Urząd Gminy w Zakrzewie
ul. Kujańska 5
77-424 Zakrzewo
tel. 67 2667075 wew. 46 oraz 38

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

Posiedzenia komisji odbywają się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym znajdującym się w Domu Seniora w Zakrzewie (pokój nr 6 na pierwszym piętrze)

 • 12 stycznia 2021 – od 16:30
 • 02 lutego 2021 – od 16:00
 • 02 marca 2021  – od 16:00
 • 13 kwietnia 2021 – od 16:00
 • 05 maja 2021 – od 16:00
 • 02 czerwca 2021 – od 16:00
 • 08 lipca 2021 – od 16:00
 • 02 sierpnia 2021  – od 16:00
 • 07 września 2021  – od 16:00
 • 05 października 2021  – od 16:00
 • 02 listopada 2021 – od 16:00
 • 07 grudnia 2021 – od 16:00

Terapeuta uzależnień, mgr Krzysztof Staniewski, od 1 stycznia 2021 r. do odwołania udziela porad i konsultacji wyłącznie zdalnie po wcześniejszym umówieniu.
 
Kontakt do terapeuty nr tel +48 695676016, e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl

Terminy dyżurów w 2021 roku psychologa mgr Hanny Olenckiej  w wymienione poniżej czwartki  w godzinach 17:00 -19:00 „Dom Seniora” pokój nr 6

 1. 13 maja 2021 i 27 maja 2021
 2. 10 czerwca 2021 i 24 czerwca 2021
 3. 09 września 2021 i 23 września 2021
 4. 07 października 2021 i 21 października 2021
 5. 04 listopada 2021 i 18 listopada 2021
 6. 02 grudnia 2021 i 16 grudnia 2021

Świetlice opiekuńczo-wychowawcze:
 
Zakrzewo
Świetlica 1: czwartek – godz. 12:35-15:25
Świetlica 2: czwartek -  godz. 12:35-15:25
Stara Wiśniewka
wtorek- godz. 12:45 – 14:45
czwartek - godz. 12:45-14:45

1
Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - poradnik dla rodzin osób uzależnionych [PDF, 2MB]
2
Szpital Powiatowy w Złotowie - Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie informacja [PDF, 0,5MB]