Publiczna Szkoła Podstawowa
im. ks. dr Bolesława Domańskiego w Zakrzewie
ul. Marii Magdaleny Gąszczak 29
77-424 Zakrzewo
tel. (67) 266 71 29

https://pspzakrzewo.edupage.org/
e-mail: pspzakrzewo@o2.pl

Dyrektor:
Arletta Tyminska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wiśniewce
Stara Wiśniewka 51
77-411 Stara Wiśniewka
tel. (67) 263 18 76

http://www.spwisniewka.cba.pl
e-mail: zspwisniewka@gmail.com

Dyrektor:
Anna Krzywińska - Dolla