LP Nazwisko i imię Funkcja Adres e-mail
1 Doroszuk Krzysztof Przewodniczący Rady Gminy radny.doroszuk@gmail.com
2 Greczyło Czesław

Wiceprzewodniczący Rady Gminy, członek
Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

radny.greczylo@gmail.com
3 Orzechowska Ewelina Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego,
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
radna.orzechowska@gmail.com
4 Byra Kamilla członek Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego radna.byra@gmail.com
5 Sieg Damian członek Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego radny.sieg@gmail.com
6 Czarnotta Adam Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy,
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
radny.a.czarnotta@gmail.com
7 Kaczmarek Grzegorz członek Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy radny.kaczmarek@gmail.com
8 Banach Wojciech członek Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy radny.banach@gmail.com
9 Kowalczyk Dorota Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych,
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
radna.kowalczyk@gmail.com
10 Barabasz Renata członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych radna.barabasz@gmail.com
11 Kierzek Paulina członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych radna.kierzek@gmail.com
12 Marek Drobkiewicz członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych radny.drobkiewicz@gmail.com
13 Pasisz Stanisław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny.pasisz@gmail.com
14 Cieślik Justyna członek Komisji Rewizyjnej radna.cieslik@gmail.com
15 Pikulik Barbara członek Komisji Rewizyjnej radna.pikulik@gmail.com