LP
Nazwisko i imię
Funkcja
Adres e-mail
1
Doroszuk Krzysztof
Przewodniczący Rady Gminy
radny.doroszuk@gmail.com
2
Greczyło Czesław
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy
radny.greczylo@gmail.com
3
Pasisz Stanisław
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego
radny.pasisz@gmail.com
4
Orzechowska Ewelina
Przewodnicząca Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego,
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
radna.orzechowska@gmail.com
5
Cybulska Aleksandra
członek Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego
radna.cybulska@gmail.com
6
Walentyn Karol
członek Komisji Budżetowo-Finansowej i Rozwoju Gospodarczego
radny.walentyn@gmail.com
7
Kaczmarek Grzegorz
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy,
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
radny.kaczmarek@gmail.com
8
Czarnotta Adam
członek Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy
radny.a.czarnotta @gmail.com
9
Kowalczyk Dorota
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych,
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
radna.kowalczyk@gmail.com
10
Barabasz Renata
wiceprzewidnicząca Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych
radna.barabasz@gmail.com
11
Noculak Joanna
członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych
radna.noculak@gmail.com
12
Marek Drobkiewicz
członek Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych
radny.drobkiewicz@gmail.com
13
Cieślik Justyna
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
radna.cieslik@gmail.com
14
Banach Wojciech
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
radny.banach@gmail.com
15
Pikulik Barbara
członek Komisji Rewizyjnej
radna.pikulik@gmail.com