Wykaz stanowisk oraz danych kontaktowych pracowników

Tel. 067 266 70 75, 067 266 70 76
Fax. 067 266 73 71

e-mail: gmina@zakrzewo.org.pl

 

Stanowisko Nr wew. telefonu adres e-mail
Wójt
Marek Buława
31 wojt.bulawa@zakrzewo.org.pl
Zastępca Wójta, Urząd Stanu Cywilnego
Dorota Murach
42 usc@zakrzewo.org.pl
Sekretarz gminy
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aneta Buława-Żak
32 sekretarz@zakrzewo.org.pl
iodo@zakrzewo.org.pl
Skarbnik gminy
Damian Czajka
34 damian.czajka@zakrzewo.org.pl
Księgowość
Anna Kaper
35 ksiegowosc@zakrzewo.org.pl
Wymiar podatków i opłat
Brygida Rostankowska
36 brygida.rostankowska@zakrzewo.org.pl
Kasa
Michał Pawłowski wz.
Aleksandry Małolepszej
38 kasa@zakrzewo.org.pl
Księgowość, egzekucja należności
Sylwia Połońska
37 windykacja@zakrzewo.org.pl
Obsługa Rady Gminy, fundusz sołecki
Agnieszka Szopińska - Otręba
44 rada.gminy@zakrzewo.org.pl
Promocja Gminy, informatyka, sport i turystyka
Marlena Ziółkowska
47 informatyk@zakrzewo.org.pl
gminazakrzewo@gmail.com
Obrót nieruchomościami
Magdalena Paciorek
48 nieruchomosci@zakrzewo.org.pl

Inwestycje, zamówienia publiczne
Sandra Szmyt wz.
Kai Kotowicz-Przeorskiej

43 sandra.szmyt@zakrzewo.org.pl
Kadry, płace
Joanna Cieślik
45 kadry@zakrzewo.org.pl
Gospodarka komunalna
Krystyna Thomas - Żabicka
40 gkm@zakrzewo.org.pl

Obronność, zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza
Patrycja Piątek wz.
Tadeusza Dywel

46 zarzadzanie.kryzysowe@zakrzewo.org.pl
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy
Marta Kilichowska
49 marta.kilichowska@zakrzewo.org.pl
Pozyskiwanie funduszy, organizacje pozarządowe
Joanna Kościelecka
39 joanna.koscielecka@zakrzewo.org.pl
Sekretariat - centrala
Paulina Gołka
31

sekretariat@zakrzewo.org.pl
gmina@zakrzewo.org.pl