Wykaz stanowisk oraz danych kontaktowych pracowników

Tel. 067 266 70 75, 067 266 70 76
Fax. 067 266 73 71

 

Stanowisko Nr wew. telefonu adres e-mail
Wójt
Marek Buława
33 wojt.bulawa@zakrzewo.org.pl
Zastępca Wójta, Urząd Stanu Cywilnego
Dorota Murach
42 usc@zakrzewo.org.pl
Sekretarz gminy
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aneta Buława-Żak
32 sekretarz@zakrzewo.org.pl
iodo@zakrzewo.org.pl
Skarbnik gminy
Damian Czajka
34 damian.czajka@zakrzewo.org.pl
Księgowość
Anna Kaper
35 ksiegowosc@zakrzewo.org.pl
Wymiar podatków i opłat
Brygida Rostankowska
36 brygida.rostankowska@zakrzewo.org.pl
Kasa
Aleksandra Małolepsza
38 kasa@zakrzewo.org.pl
Księgowość, egzekucja należności
Sylwia Połońska
37 windykacja@zakrzewo.org.pl
Obsługa Rady Gminy, fundusz sołecki
Marlena Ziółkowska
44 rada.gminy@zakrzewo.org.pl
Promocja Gminy, informatyka, sport i turystyka
Kamil Małolepszy
47 ug_zakrzewo@pro.onet.pl
gminazakrzewo@gmail.com
Obrót nieruchomościami
Magdalena Paciorek
48 nieruchomosci@zakrzewo.org.pl
Inwestycje, zamówienia publiczne
Sławomir Pająk
43 inwestycje@zakrzewo.org.pl
Kadry, płace
Joanna Cieślik
45 kadry@zakrzewo.org.pl
Gospodarka komunalna
Karolina Barabasz - w zastęptwie

Krystyny Thomas
40 gkm@zakrzewo.org.pl
Obronność, zarządzanie kryzysowe, działalność gospodarcza
Tadeusz Dywel
46 zarzadzanie.kryzysowe@zakrzewo.org.pl
Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy
Marta Kilichowska
49 marta.kilichowska@zakrzewo.org.pl
Pozyskiwanie funduszy, organizacje pozarządowe
Joanna Kościelecka
55 paulina.gozdziejewska@zakrzewo.org.pl
joanna.szreder@zakrzewo.org.pl
Sekretariat - centrala
Paulina Gołka
29 sekretariat@zakrzewo.org.pl