Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/184/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.

1
załącznik nr 1-Jastrowie [PDF, 0,2MB]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/184/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.

2
załącznik nr 2-Krajenka [PDF, 0,2MB]

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXI/184/2016 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 14 grudnia 2016 r.

3
załącznik nr 3-Okonek [PDF, 0,25MB]