Hejnał Gminy Zakrzewo został ustanowiony Uchwałą nr XX.154.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2020 r. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 38), który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.

 

Pierwsze oficjalne wykonanie hejnału - Stanisław i Antoni Otręba, Dom Polski-Centrum Idei Rodła 29 maja 2020 r. 

Mając na uwadze kontekst historyczny naszej gminy niezaprzeczalnie związany z walką o polskość oraz z działalnością Związku Polaków w Niemczech hejnałem Gminy Zakrzewo zostało ustanowione hasło Związku Polaków w Niemczech.

Hejnał dla każdej gminy jest swoistą wizytówką, nadaje jej niepowtarzalnej tożsamości i jest wręcz nieodzownym elementem ważnych uroczystości i spotkań. Hasło Związku Polaków w Niemczech śpiewali Polacy zamieszkujący w III Rzeszy. Pomimo niezwykłych przeciwności tego czasu, Polacy wytrwali i wygrali, gdyż po 1945 r. ziemie przez nich zamieszkane wróciły do Macierzy.

Uchwała nr XX.154.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Zakrzewo (http://bip3.wokiss.pl/zakrzewo/bip/uchwaly-rady-gminy/kadencja-2018-2023/2020-rok.html?pid=3172)

Hejnał Gminy Zakrzewo – zapis nutowy ( przejdź )

Hejnał Gminy: