Wykaz zabytków, wpisanych do rejestru zabytków Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zawiera siedem pozycji, które kolejno zawierają opis zabytku, sposób użytkowania oraz numer i datę wpisania do rejestru zabytków.
 

 
# ZABYTEK UŻYTKOWANIE NUMER ORAZ DATA WPISANIA DO REJESTRU
1 Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie Obiekt sakralny rej. A-733, ob. 634/WLKP/A, z dnia 12.11.1992r.
2 Dom Polski - Zakrzewski Domu Kultury w Zakrzewie Obiekt gminny nr rej. A-773, ob. 635/Wlkp/A, z dnia 18.12.1995r.
3 Kościół p.w. św. Marcina w Starej Wiśniewce wraz z dzwonnicą i starodrzewiem na cmentarzu Obiekt sakralny nr rej. A-55/187, ob. 636/WLKP/A, z dnia 02.04.1956r.
4 Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Głomsku Obiekt sakralny nr rej. A-757, ob. 632/Wlkp/A z dnia 20.06.1994r.
5 Kościół ewangelicki w Drożyskach Wielkich wraz  z terenem przykościelnym Obiekt sakralny nr rej. 176/Wlkp/A z dnia 02.06.2004r.
6 Nieruchomość nr 22, ob. 28 w Starej Wiśniewce Obiekt mieszkalny, Dom Sołtysa nr rej. A-1/615, ob. 633/Wlkp/A z dnia 30.08.1966 r.
7 Park dworski w Kujanie Teren leśny, rekreacyjno – wypoczynkowy Skarbu Państwa nr rej. A-519 z dnia 29.03.1985 r.

 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Zakrzewo na lata 2018-2023 - [http://bip3.wokiss.pl/zakrzewo/bip/uchwaly-rady-gminy/kadencja-2018-2023/2020-rok.html?pid=3279]