Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie
ul. ks.dr Bolesława Domańskiego 13
77-424 Zakrzewo
tel. (67) 266 70 12

Dyrektor:
Hanna Lalik

e-mail: ppzakrzewo@wp.pl

http://przedszkole-zakrzewo.pl/

Na podstawie Uchwały nr XXXIX.234.2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 kwietnia 2018 r. od 1 września 2018 r. zadania Przedszkola Publicznego w Starej Wiśniewce przejął Zespół Szkolno - Przedszkolny w Starej Wiśniewce, z siedzibą w Starej Wiśniewce 51, 77-411 Stara Wiśniewka.