Związek Gmin Krajny przygotował harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2023. Teren Gminy Zakrzewo podzielony został na dwie części, na obszarze których obowiązywać będą odrębne harmonogramy wywozu.

Zakrzewo, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Drożyska Wielkie, Łączyn, Kujan, Kujanki, Osowiec, Poborcze,  Śmiardowo Złotowskie, Wersk, Drożyska Wielkie nr 70, 71, 95-98, 104-108, 113C, 113E, 115, 119,Zakrzewo Wyb. nr 1, 3-12,  7A, 15, 15A, 16, 18-26, 28-33; Stara Wiśniewka Wyb. nr 84,84a,88, 90, 92, 93, 95, 99, 109, 112A, 126; Kujanki Wyb.;  Nowa Wiśniewka Wyb. nr 17, 19; Prochy Wyb. nr 12,16, 18-20; Poborcze Wyb.nr 5,7,23, 23A,24,25; Śmiardowo Złotowskie Wyb. nr 41,42, Drożyska Wielkie nr 1, 69; Śmiardowo Złotowskie nr 9 i 10.

Harmonogram nr 1 

Czernice, Głomsk, Ługi, Nowa Wiśniewka, Nowy Głomsk, Prochy, Stara Wiśniewka

Harmonogram nr 2

Informacja o aktualizacji harmonogramu z 16 stycznia 2023 r. : 

Wprowadzone zmiany dotyczą następujących nieruchomości:
 
  • Stara Wiśniewka Wyb. nr 84, 84a, 88, 90, 92, 93, 95, 99, 109, 112A, 126,
  • Nowa Wiśniewka Wyb. Nr 17,19,
  • Prochy Wyb. Nr 12, 16, 18-20
     

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI
w zakresie odbierania opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  
Lp.
Nazwa firmy, adres, telefon
Data wydania zezwolenia
Data wygaśnięcia, cofnięcia lub zmiany zezwolenia
Rodzaj prowadzonej działalności
Uwagi
1
Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont-bis Aleja Rodła 45           77-400 Złotów          tel.693 145 858 
NIP 767-117-55-00
21.05.2015 r.
05.06.2025 r.
 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 
2
WC Serwis Polska Sp. z o. o.
ul. Szybowa 20E
41-808 Zabrze
Tel.801 133 088
NIP 648-273-04-08
17.02.2020
10.03.2030
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Zmiana decyzji nr 1/2020 z 19 lutego 2020 r. 
Zmiana danych teleadresowych
3
P.H.U CROTEX  Tomasz Stelmach                        Blękwit 65C                    77-400 Złotów               tel. 720 888 708          NIP 767-119-83-23
13.12.2021
02.01.2032
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Zmiana decyzji  1/2021  z 18.02.0222 r.
Dodatnie dodatkowego samochodu asenizacyjnego i punktu zlewnego
 
4
Obsługa Rolnictwa, Handel Olejami i Smarami- Marian Piszczek ul. Spokojna 2, 77-424 Zakrzewo
NIP 767-000-57-01 Tel.604 627 959
11.07.2022
11.07.2032
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych