Zawiadomienie Starosty Złotowskiego z dn. 26 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zawiadomienie Starosty Złotowskiego z dn.12 lipca 2022 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej