Zawiadomienie Starosty Złotowskiego z dn. 26 marca 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej