Samorządowy Zakład Komunalny w Zakrzewie
ul. Kujańska 3
77 - 424 Zakrzewo
tel. 67 263 01 60
e-mail: szk.zakrzewo@gmail.com

www: http://szkzakrzewo.pl/

Kierownik:
Tadeusz Drobczyński