Statystyczne Vademecum Samorządowca za rok 2019 - PDF (0.6 MB)

Liczba mieszkańców ogółem: 4 974

Powierzchnia gminy: 16 252 ha
Liczba sołectw: 14

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach (stan na 31 grudnia 2020 r. ):

Lp Sołectwo Liczba ludności
1 Czernice 353
2 Drożyska Małe 25
3 Drożyska Średnie 40
4 Drozyska Wielkie 410
5 Głomsk 462 (w tym Głomsk 183, Nowy Głomsk 75, Poborcze 191)
6 Kujan 299 ( w tym Kujan 183, Kujanki 116)
7 Ługi 119
8 Nowa Wiśniewka 119
9 Osowiec 65
10 Prochy 107
11 Stara Wiśniewka 504
12 Śmiardowo Złotowskie 277
13 Wersk 198
14 Zakrzewo 1904