Liczba mieszkańców ogółem: 4 909

Powierzchnia gminy: 16 252 ha

Liczba sołectw: 14

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach (stan na 31 grudnia 2021 r. ):

  L.p.
Sołectwo
Liczba ludności
 1.  
Czernice
360
 1.  
Drożyska Małe
28
 1.  
Drożyska Średnie
40
 1.  
Drożyska Wielkie
415
 1.  
Głomsk (w tym Głomsk 197, Nowy Głomsk 70, Poborcze 181)
448
 1.  
Kujan (w tym Kujan 182, Kujanki 120)
302
 1.  
Ługi
115
 1.  
Nowa Wiśniewka
120
 1.  
Osowiec
67
 1.  
Prochy
107
 1.  
Stara Wiśniewka
506
 1.  
Śmiardowo Złotowskie
274
 1.  
Wersk
205
 1.  
Zakrzewo
1922
Łącznie
4909