Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Zakrzewo:
 

 1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"
  Prezes- Jan Zawadzki
   
 2. Stowarzyszenie "Strefa Kultury"
  Prezes- Jan Wojciechowski
 1. Stowarzyszenie Chór "Tęcza"
  Prezes- Krzysztof Gniot
 1. Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Zakrzewo
  Prezes- Jędrzej Kaczmarek
   
 2. K.S. "Naprzód" Stara Wiśniewka
  Prezes- Michał Massel
 1. Stowarzyszenie  "Królewska Wieś"
  Prezes- Krzysztof Czarnotta
 1. Uczniowski Klub Sportowy  "Gimzak"
  Prezes- Dominik Kaper
 1. Polski Związek Wędkarski w Zakrzewie
  Prezes – Marcin Szumała
   
 2. Stowarzyszenie „Nad Głomią”
  Prezes – Aldona Ziach
 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Gminny w Zakrzewie
  Wiceprezes – Magdalena Radowska
 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Środowiskowe w Czernicach
  Przewodnicząca – Elżbieta Czarnotta
 1. OSP Zakrzewo
  Prezes- Michał Falba
 1. OSP Kujan
  Prezes- Rafał Rudnitzki
 1. OSP Ługi
  Prezes- Michał Ziółkowski
 1. OSP Głomsk
  Prezes- Szymon Tomke
 1. OSP Wersk
  Prezes- Edmund Kabattek
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie
  Przewodnicząca- Zofia Andrzejewska
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Ługach
  Przewodnicząca – Aleksandra Budnik
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Głomsku
  Przewodnicząca – Małgorzata Łosińska
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Osowcu
  Przewodnicząca - Elżbieta Dorsz
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicach
  Przewodnicząca – Elżbieta Trojanowska
   
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Drożyskach Wielkich
  Przewodnicząca – Krystyna Van Dessel
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wiśniewce
  Przewodnicząca – Genowefa Sucha
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Śmiardowie Złotowskim
  Przewodnicząca – Karolina Barabasz
 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło w Zakrzewie
  Prezes – Zenon Spiczak-Brzeziński