Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Zakrzewo:

 

 1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"
  Prezes- Marek Drobkiewicz
 2. Stowarzyszenie "Strefa Kultury"
  Prezes- Jan Wojciechowski
 3. Stowarzyszenie Chór "Tęcza"
  Prezes- Krzysztof Gniot
 4. LZS "Jedność" Zakrzewo
  Prezes- Eugeniusz Barabasz
 5. K.S. "Naprzód" Stara Wiśniewka
  Prezes- Michał Massel
 6. Stowarzyszenie  "Królewska Wieś"
  Prezes- Krzysztof Czarnotta
 7. UKS "Gimzak"
  Prezes- Dominik Kaper
 8. OSP Zakrzewo
  Prezes- Michał Falba
 9. OSP Kujan
  Prezes- Stanisław Godlewski
 10. OSP Ługi
  Prezes- Michał Ziółkowski
 11. OSP Głomsk
  Prezes- Szymon Tomke
 12. OSP Wersk
  Prezes- Edmund Kabattek
 13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  Oddział Gminny w Zakrzewie : prezes- Elżbieta Czarnotta
  Koło TPD w Czernicach: przewodnicząca- Elżbieta Czarnotta
 14. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  Prezes- Zenon Spiczak-Brzeziński
 15. Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzewie
  Przewodnicząca-
 16. Koło Gospodyń Wiejskich w Ługach
  Przewodnicząca - Bernadeta Galla
 17. Koło Gospodyń Wiejskich w Głomsku
  Przewodnicząca - Zofia Senska
 18. Koło Gospodyń Wiejskich w Osowcu
  Przewodnicząca - Elżbieta Dorsz