Aktualna lista przetargów - http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/przetargi/aktualne.html

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zakrzewie, Drożyskach Wielkich, Głomsku i Osowcu ( http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/przetargi/aktualne.html?pid=3265 )

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Głomsku ( http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/przetargi/aktualne.html?pid=3264 )

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok ( http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/zasoby/files/przetargi%202020/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-2020.pdf )

Zapytanie ofertowe: budowa w Gminie Zakrzewo sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (HotSpotów) w ramach projektu WiFi4EU ( http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/zapytania-ofertowe.html?pid=3263 )