Gmina Zakrzewo położona jest w północno – wschodniej części Powiatu Złotowskiego. Od południa i zachodu graniczy z Gminą Złotów, od północy z Gminą Lipka, a od wschodu z Województwem Kujawsko – Pomorskim. Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie nr 188 Piła – Człuchów i nr 189 Jastrowie – Więcbork oraz linia kolejowa Piła – Chojnice. Druga linia kolejowa ze Złotowa do Więcborka nie jest eksploatowana. Południową część gminy zajmują lasy z największym jeziorem powiatu Borówno. Północną część gminy zajmują grunty uprawne. Zakrzewo jest gminą typowo rolniczą z dodatkiem usług turystycznych. Przed wojną Zakrzewo było stolicą V Dzielnicy Polaków w Niemczech i zasłynęło z heroicznej walki o polskość tych ziem.