Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej łącznie z pompownią ściekówobejmuje budowę Sieci kanalizacji grawitacyjnej, sieci kanalizacji tłocznej, studni rewizyjnych betonowych i pompowni ścieków sanitarnych z ogrodzeniem i utwardzeniem.


Koszt całkowity zadania – 3.272.955,28 PLN
Wysokość dofinansowania -3.109.307,52 PLN