Etap I – jest to projekt realizowany w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych.
 
Rozbudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika z dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy prywatnych posesjach.

 

Nawierzchnię drogi o szerokości 5,50 m ograniczona zostaniekrawężnikiem betonowym. Wzdłuż drogi zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00 m. Do zabudowań gospodarskich, zabudowy jednorodzinnej oraz pól zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej o zmiennej szerokości. Na styku z granicą pasa drogi wojewódzkiej nr 188 planuje się poszerzenie istniejącej drogi gminnej w celu zapewnienia odpowiednich parametrów technicznych drogi.
 
W ramach odwodnienia projektowanej drogi gminnej zaprojektowano kanalizację deszczową


Koszt całkowity zadania – 5.352.700,53 PLN
Wysokość dofinansowania – 5.000.000,00 PLN