Projekt zrealizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.


Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodnikaz kostki betonowej, zatoki autobusowej z kostki betonowej, zjazdów do istniejących punktów stałych z mieszanki mineralno-bitumicznej, zjazdów na pola z kruszywa łamanego obramowane opornikami betonowymi wykonanymi na ławie betonowej.

Wysokość dofinansowania - 4.661.118,71 PLN.