Aktualności
Harmonogram zebrań wiejskich
2019-02-27

Podczas zebrań wybrani zostaną sołtysi oraz rady sołeckie na najbliższą kadencję

Konsultacje społeczne
2019-02-21

Wójt gminy Zakrzewo ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt zmian Statutu Sołectw: Czernice, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Głomsk, Kujan, Ługi, Nowa Wiśniewka, Osowiec, Prochy, Stara Wiśniewka, Smiardowo Złotowskie i Wersk

Będzie rondo Blues Express
2019-02-22

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie nadania imienia rondu w Zakrzewie


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy