Aktualności
Konsultacje społeczne
2019-09-30

Gmina Zakrzewo prowadzi konsultacje społeczne w związku z projektem „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Konsultacje rozpoczęły się 23 września 2019 r. i trwać będą do 07 października 2019 r. Z projektem „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” można zapoznać się w Urzędzie Gminy, ul. Kujańska 5, 77 – 424 Zakrzewo, pok. 1B oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zakrzewo.org.pl) oraz na stronie www.zakrzewo.org.pl.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy