Aktualności
Prawie 100 000 zł na stołówki
2019-08-09

Czas przerwy wakacyjnej to dla uczniów okres odpoczynku, jednak w gminnych szkołach praca wre – zarówno w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie, jak w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wiśniewce remontowane i doposażane są stołówki.

Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który dotyczy wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Organizatorem programu jest Wojewoda Wielkopolski (poprzez Kuratorium Oświaty).

Gmina Zakrzewo pozyskała 97 600,00 zł dofinansowania, w tym 80 000,00 zł na doposażenie i remont stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie (wkład własny to 20 000,00 zł) oraz 17 600,00 zł dofinansowania na adaptację pomieszczenia mającego służyć jako jadalnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starej Wiśniewce (wkład własny gminy to 4 400,00 zł). Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów i wyposażenia stołówek oraz usługi remontowe.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy