Aktualności
„Szymek” poświęcony i oddany do użytku
2021-08-03

Sobota była zarówno dla strażaków, jak i pozostałych mieszkańców Głomska i okolic, wyjątkowa, gdyż tego dnia odbyło się poświęcenie i oficjalne przekazanie do użytku nowego wozu bojowego „Szymek”. Pierwotnie uroczystość miała odbyć się w październiku ubiegłego roku, jednak ze względu na obostrzenia epidemiczne została odwołana.

Wydarzenie to rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej w kościele p.w. św. Michała Archanioła w intencji wszystkich strażaków, jak również tych druhów, którzy odeszli już na wieczną służbę. Po jej zakończeniu pojazd poświęcił ks. proboszcz Andrzej Choroba, aby ten w myśl strażackiej dewizy – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – służył jak najlepiej w dziele ratowania życia i mienia ludzkiego. Następnie prezes OSP Głomsk, Szymon Tomke, przekazał klucze do wozu strażakom z jednostki. Swego rodzaju symboliczny chrzest „Szymka” przeprowadziła matka chrzestna wozu, którą została wybrana Justyna Cieślik.

Wójt Marek Buława oraz prezes OSP Głomsk Szymon Tomke złożyli podziękowania za okazane wsparcie Pani Poseł na Sejm RP, Marcie Kubiak, bez przychylności której zakup nowego wozu nie byłby możliwy. Poniesienie tak olbrzymiego wydatku stało się możliwe dzięki zbiorowemu wysiłkowi wielu osób, dziś wszyscy oni mogą czuć się dumni, gdyż spełnili wieloletnie marzenie strażaków i walnie przyczynili się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w całej gminie.

Uroczystość poświęcenia wozu była też doskonałą okazją do złożenia podziękowań dla wszystkich osób i instytucji, które wsparły finansowo zakup samochodu a były to zarówno osoby prywatne, właściciele firm, jak i nadleśnictwa. Osobne podziękowania prezes OSP Głomsk skierował do radnych Rady Gminy Zakrzewo oraz Wójta, gdyż samorząd gminny przekazał na ten cel znaczną dotację.

Koszt zakupu specjalnego pożarniczego mana TGM 13.290 o napędzie 4x4 to 837 630,00 zł: kwota 359 000,00 zł pochodzi z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 151 000,00 zł przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 240 000,00 zł stanowią środki Gminy Zakrzewo zaś pozostała część to wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Głomsku.

Licznie przybyli goście złożyli serdeczne gratulacje prezesowi Szymonowi Tomke a za jego pośrednictwem wszystkim druhom, gdyż nowy wóz prezentuje się imponująco i bez wątpienia będzie służył przez długie lata. Każdy chętny, po zakończeniu części oficjalnej, mógł z bliska przyjrzeć się wyposażeniu wozu i dokładnie obejrzeć samo auto. Na wszystkie pytania techniczne chętnie odpowiadał prezes Tomke. Ten wyjątkowy dzień, będący świętem lokalnej społeczności, zakończyła zabawa taneczna.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy