Aktualności
Nadanie nazwy ulicy w Śmiardowie Złotowskim
2020-11-04

W związku z zamiarem wystąpienia przez Wójta Gminy Zakrzewo do Rady Gminy o  podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Śmiardowie Złotowskim (dla terenu zaznaczonego kolorem niebieskim na załączonej mapie) prosimy  mieszkańców gminy, a w szczególności mieszkańców Śmiardowa Złotowskiego o składanie pisemnie propozycji nazwy przedmiotowej ulicy do dnia 17 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) , Rada Gminy podejmuje uchwały w sprawie nazw ulic i placów lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Podane propozycje nazwy ulicy zostaną przedłożone Radzie Gminy.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy