Aktualności
Praktyka najlepszą nauką
2019-09-17

W sobotę w Zakrzewie odbyła się siódma edycja Manewrów Medycznych z udziałem strażaków z jednostek zrzeszonych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Konsultacje społeczne
2019-09-16

Zgodnie z Zarządzeniem nr 73.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 września 2019 r. informujemy o planowanych konsultacjach projektu "Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020", które odbędzie się w dniach 23 września 2019 r. - 07 października 2019 r.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy