Oferta inwestycyjna

Gmina Zakrzewo posiada do zbycia atrakcyjne nieruchomości przeznaczone pod zabudowę:

  1. MIEJSCOWOŚĆ KUJAN

niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca  działkę ewidencyjną nr 8134/29 o powierzchni 0,0682 ha, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka położona przy drodze powiatowej w bliskiej odległości do drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów –Więcbork, w odległości około 100 m od jeziora Borówno (na mapie oznaczono literą A);

- niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca  działkę ewidencyjną nr 8134/27 o powierzchni 0,0875 ha, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka położona przy drodze powiatowej w bliskiej odległości do drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów –Więcbork, w odległości około 100 m od jeziora Borówno (na mapie oznaczono literą B);

- zabudowana budynkiem gospodarczym nieruchomość gruntowa stanowiąca  działkę ewidencyjną nr 8134/33 o powierzchni 0,0978 ha, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka położona przy drodze wojewódzkiej nr 189 Złotów –Więcbork, w odległości około 100 m od jeziora Borówno (na mapie oznaczono literą C);

- zabudowana budynkiem gospodarczym nieruchomość gruntowa stanowiąca  działkę ewidencyjną nr 8134/26 o powierzchni 0,2170 ha, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej (teren projektowanych usług drobnego rzemiosła wraz z zabudową mieszkalną), działka położona przy drodze powiatowej w bliskiej odległości do drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów –Więcbork, w odległości około 100 m od jeziora Borówno (na mapie oznaczono literą D);

- niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działki ewidencyjne nr 8134/25 i 8124/31 o łącznej powierzchni 0,2031 ha, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej (teren projektowanych usług drobnego rzemiosła wraz z zabudową mieszkalną), działka położona przy drodze powiatowej w bliskiej odległości do drogo wojewódzkiej nr 189 Złotów –Więcbork, w odległości około 100 m od jeziora Borówno (na mapie oznaczono literą E);

- niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 8151/15 o powierzchni 2,30 ha, teren ten nie posiada aktualnego planu za­gospodarowania przestrzennego, działka położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 189 Złotów –Więcbork (na mapie oznaczono literą F);

  II.     MIEJSCOWOŚĆ GŁOMSK

- zabudowane budynkiem byłej szkoły nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 49 o pow. 0,50 ha,  teren ten nie posiada aktualnego planu za­gospodarowania przestrzennego, nieruchomość ogrodzona położona przy drodze powiatowej (na mapie oznaczono literą G);

III.    MIEJSCOWOŚĆ WERSK

- niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 51 o powierzchni 0,4128 ha, teren ten nie posiada aktualnego planu za­gospodarowania przestrzennego, działka położona przy drodze gminnej nad jeziorem Bielsko (na mapie oznaczono literą  I);

- niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 69/1 o powierzchni 0,4110 ha, teren ten nie posiada aktualnego planu za­gospodarowania przestrzennego, działka położona przy drodze gminnej nad jeziorem Bielsko (na mapie oznaczono literą J);

IV.     STARA WIŚNIEWKA

- niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 403 o powierzchni 0,9144 ha, teren ten nie posiada aktualnego planu za­gospodarowania przestrzennego, działka po byłym boisku sportowym położona przy drodze gminnej w odległości około 400 m od drogi powiatowej (na mapie oznaczono literą J);

Położenie ww. działek można sprawdzić pod adresem
www. zakrzewo.e-mapa.net

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Zakrzewo, ul. Kujańska 5, pokój nr 13,  tel. (067) 266- 70- 75  wew. 48.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy