Otwarte konkursy ofert

Rok 2019

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Druki do pobrania znajdą Państwo w zakładce Akty prawne

Druk korekty do pobrania TUTAJ

Rok 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zgodnie z art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) oraz § 13 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, stanowiącego załącznik do uchwały XXII.191.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" rozpatrzono wnioski i przyznano dotacje na wsparcie zadań ze środków publicznych Gminy Zakrzewo w następującej wysokości:

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji

 

Lp

Stowarzyszenie

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie dla rozwoju Starej Wiśniewki i okolic Gromada w Starej Wiśniewce

Działalność kulturalna w 2018 r. na terenie Starej Wiśniewki i okolic

4300

3000

XXI edycja Dni Kwitnących Wiśni

4500

4000

Krajeński Festiwal Pieśni Pasyjnej w Czernicach

2000

800

2

OSP Zakrzewo

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków OSP Zakrzewo

6000

0

Ogólnopolski zlot samochodów zabytkowych i pożarniczych Zakrzewo oraz Dzień Otwartych Strażnic

4400

3500

VI Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo

2450

2000

3

Stowarzyszenie Strefa Kultury

XII Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"

8700

4000

Jubileusz 15-lecia chóru Wrzos "Wrzosowisko"

6200

2000

XII  Sejmik Młodzieży

6650

4500

4

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny

Spotkanie z Matką Radosną

7500

2000

5

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Wspólny Cel

Organizowanie przeglądów artystycznych, koncertów, konkursów, wystaw mających na celu promowanie miejscowej tradycji w tym organizowanie imprez podczas sezonu artystycznego

2024

1200

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci koło środowiskowe w Czernicach

V Gminny Konkurs Wiedzy o Bohaterach Literackich i Bajkowych

700

300

7

Stowarzyszenie Nad Głomią

Pożyteczne ferie 2018

630

400

8

Ochotnicza Straż Pożarna w Wersku

85-lecie OSP w Wersku i 30 lat oddania remizy do użytku

1500

0

9

Stowarzyszenie Chór Tęcza

Działalność chóru Tęcza i organizacja X Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej

6000

3000

 

 

łącznie

63554

30700

 

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

 

Lp.

Stowarzyszenie

Nazwa zadania

Wnioskowana wota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Królewska Wieś w Czernicach

Organizacja imprez sportowych, wyjazdów na obiekty sportowe, dbanie o boisko

14300

7000

2

Stowarzyszenie Królewska Wieś w Czernicach

Rowerem przez gminę

1500

500

3

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Zarząd Gminny w Zakrzewie

Projekty związane z udziałem dzieci i młodzieży w imprezach sportowych - Gminna Olimpiada Przedszkolaka

2924

2500

4

Polski Związek Wędkarski koło w Zakrzewie

Dzień Dziecka z PZW

2000

500

5

UKS Gimzak w Zakrzewie

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa r w ramach działalności szkółki piłkarskiej Respect

4500

2000

6

Stowarzyszenie dla rozwoju Starej Wiśniewki i okolic Gromada w Starej Wiśniewce

Upowszechnianie sportu na terenie Starej Wiśniewki i okolic

13000

8500

 

 

X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci

5200

5000

7

LZS Jedność Zakrzewo

Szkolenie w zakresie piłki nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach piłkarskich, turniejach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym, krajowym i międzynarodowym

38660

32500

 

 

łącznie

82084

58500

 

Organizacje, które otrzymały kwotę dotacji niższą od wnioskowanej zobowiązane są do złożenia korekty do dnia 25 stycznia 2018 r. Niezłożenie korekty jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Terminy podpisania umów ustalane będą indywidualnie.

Plik do pobrania:

Wyniki w formie pliku

Korekta ( doc , pdf )

 

Rok 2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych


Rok 2016

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych


Rok 2015

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy