Lista organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Zakrzewo:

 

1. Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada"

Prezes- Marek Drobkiewicz


2. Stowarzyszenie "Strefa Kultury"

Prezes- Jan Wojciechowski


3. Stowarzyszenie Chór "Tęcza"

Prezes- Krzysztof Gniot


4. Stowarzyszenie "Nad Głomią"

Prezes- Aldona Ziach


5. LZS "Jedność" Zakrzewo

Prezes- Eugeniusz Barabasz


6. K.S. "Naprzód" Stara Wiśniewka

Prezes- Michał Massel


7. Stowarzyszenie  "Królewska Wieś"

Prezes- Krzysztof Czarnotta


8. UKS "Gimzak"

Prezes- Dominik Kaper


9. OSP Zakrzewo

Prezes- Michał Falba


10. OSP Kujan

Prezes- Stanisław Godlewski


11. OSP Ługi

Prezes- Michał Ziółkowski


12. OSP Głomsk

Prezes- Szymon Tomke


13. OSP Wersk

Prezes- Edmund Kabattek


14.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Gminny w Zakrzewie : prezes- Elżbieta Czarnotta

Koło TPD w Czernicach: przewodnicząca- Elżbieta Czarnotta


15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Prezes- Stanisław Justyna


16. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Wspólny Cel"

Prezes- Lilianna Pewniak


17. Ogłonopolskie Stowarzyszenie "Arka Noego"

Prezes- Artur Amenda


18. Koło Gospodyń Wiejskich w Ługach

Przewodnicząca - Bernadeta Galla


19. Koło Gospodyń Wiejskich w Głomsku

Przewodnicząca - Zofia Senska


20. Koło Gospodyń Wiejskich w Osowcu

Przewodnicząca - Elżbieta Dorsz


 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy