Aktualności
Spotkanie wigilijne
2019-12-20

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie wraz z „Caritas” Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Zakrzewie zorganizowały spotkanie wigilijne dla osób samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również wójt Marek Buława, księża Andrzej Choroba i Piotr Klóska oraz Iwona Piątkowska. Spotkanie rozpoczęła kierownik GOPS, Monika Przybyła, która złożyła wszystkim serdeczne życzenia.

Zebrani podzieli się opłatkiem, wspólnie pomodlili, kolędowali oraz złożyli sobie życzenia. Całemu spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne harcerzy i zuchów z 43 GDH „Białe Wilki” Zakrzewo, którym podobnie jak co roku towarzyszył symboliczny lampion z Betlejemskim Światełkiem Pokoju.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy