Aktualności
LGD ogłasza nabory
2019-12-19

Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna Złotowska” ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia w formie grantów:

2.2.2 Inwestycje w obszarze dziedzictwa historycznego i kulturowego 

3.2.1: Inicjatywy lokalne w sferze działalności społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej  i prozdrowotnej wpływające na wzrost aktywności mieszkańców i włączające osoby z grup defaworyzowanych

3.3.1: Szkolenia i inicjatywy edukacyjne w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Termin składania wniosków: od dnia 30 grudnia 2019 r. do dnia 13 stycznia 2020 r.,  (od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:00). Więcej informacji  na stronie: www.krajnazlotowska.pl  w zakładce NABORY.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy