Aktualności
Inwentaryzacja odpadów rolniczych
2019-10-28

Inwentaryzacja odpadów pochodzących z działalności rolniczej  na terenie Gminy Zakrzewo

W związku z realizowanym projektem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dotyczy usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, zwracamy się z prośbą do wszystkich gospodarstw rolnych, zainteresowanych odbiorem odpadów rolniczych o wypełnienie deklaracji ilości posiadanych odpadów.

Powyższe posłuży jako inwentaryzacja odpadów rolniczych na terenie Gminy Zakrzewo, w przypadku przystąpienia Gminy do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa deklaracja nie stanowi gwarancji odbioru deklarowanej ilości odpadów, a służy jedynie ich inwentaryzacji na potrzeby programu.

Ponadto informujemy, że w przypadku przystąpienia przez Gminę Zakrzewo do Programu i otrzymania dofinansowania, odpady rolnicze zostaną odebrane tylko od tych rolników, którzy złożyli w wyznaczonym terminie deklarację. Termin składania deklaracji: do 15 listopada 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna.szreder@zakrzewo.org.pl.

Pobierz deklarację ( PDF , DOC )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy