Aktualności
Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
2019-10-24

Wójt Gminy Zakrzewo

ogłasza

czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 399/1 o pow. 0,0822 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Zakrzewo (KW PO1Z/00000325/5), przeznaczenie działki obszar potencjalnej zlewni kanalizacji sanitarnej - możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań

Cena wywoławcza – 30 000,00 zł

I przetarg odbył się 22 lutego 2019 r.

II przetarg odbył się 16 maja 2019 r.

III przetarg odbył się 8 lipca 2019 r.

Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godzinie: 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie ul. Kujańska 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości  5.000,00 zł; na konto Urzędu Gminy Zakrzewo nr  62 8944 0003 0000 0316 2000 0080 w SBL Zakrzewo w  terminie do  29 listopada 2019 r. Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy Zakrzewo w wyżej określonej dacie. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zakrzewo oraz na stronie internetowej www.zakrzewo.org.pl i BIP. Szczegółowe informacje dotyczące przetargumożna uzyskać w pokoju nr 13 urzędu, tel. 67 266 70 75 wew. 48.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy