Aktualności
Ułatwienie dla starszych i schorowanych osób
2019-10-21

Związek Gmin Krajny wychodzi naprzeciw potrzebom osób niesamodzielnych. Pracownicy ZGK wywiozą worki z odpadami bezpośrednio z posesji. O możliwości takiego rozwiązania informuje biuro ZGK. Należy jedynie dopełnić formalności. Osoby, które zamieszkują same daną nieruchomość, a są osobami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi lub osobami,  których zdrowie nie pozwala na samodzielne wystawienie pojemnika lub worków na odpady komunalne do drogi publicznej,  tj. krajowej, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej,  mogą zgłosić ten fakt do Biura Związku Gmin Krajny. Po otrzymaniu oświadczenia i zgody właściciela nieruchomości Operator będzie uprawniony do wejścia na posesję właściciela nieruchomości celem opróżnienia pojemnika, zabrania worków do selektywnej zbiórki.  ZGK przypomina, iż odpady komunalne powinny być  wystawiane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych: zmieszanych i segregowanych. Zgłoszenia te przyjmowane będą  w Biurze Związku Gmin Krajny tel.: 67 353 39 41 wew. 10; adres korespondencyjny: Biuro Związku Gmin Krajny, ul. Wawrzyniaka 4A, 77-400 Złotów.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy