Aktualności
Marszałek Woźniak w Zakrzewie
2019-10-02

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak odwiedził Zakrzewo. Najważniejszym punktem, oprócz spotkania z mieszkańcami, było podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania regionalnej instytucji kultury – Centrum Idei Rodła.

Wizyta odbyła się z inicjatywy wójta gminy Zakrzewo, Marka Buława, oraz radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Henryka Szopińskiego i była konsekwencją spotkania, jakie w lipcu miało miejsce w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wówczas to omawiano tematykę wspólnych działań władz wojewódzkich, gminy Zakrzewo i Domu Polskiego w Zakrzewie w zakresie promowania i kultywowania tradycji Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Marszałek Marek Woźniak zadeklarował wtedy swoją przychylność i wsparcie dla przyszłych inicjatyw.

Pierwszym punktem pobytu marszałka było spotkanie z radnymi Rady Gminy Zakrzewo oraz sołtysami w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie. Wójt Marek Buława powitał serdecznie gościa i przedstawił zakres wspólnie zrealizowanych przez oba samorządy inicjatyw na przestrzeni ostatnich lat dziękując przy tym marszałkowi za przychylność i wsparcie. Niemniej wójt zwrócił również uwagę na ograniczenia w możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez gminę Zakrzewo, wynikające między innymi z wielkości gminy i wskaźników, których zmienić się nie da, jak również nieuwzględnienia gminy Zakrzewo w tzw. Pilskim Obszarze Strategicznej Interwencji.

Marszałek Marek Woźniak podziękował za zaproszenie i przyznał, że rzeczywiście gminy podobne do Zakrzewa są obarczone pewnymi ograniczeniami, niemniej obiecuje, iż będzie zwracał większą uwagę na problemy mniejszych samorządów położonych na rubieży województwa. Podkreślił jednocześnie, że pomimo dużej odległości z perspektywy Poznania dostrzega Zakrzewo, znaczenie i osiągnięcia gminy, zarówno pod względem rozwoju infrastruktury, jak i olbrzymiej roli kulturalnej. Przywołał przy tym m.in. Blues Express Festiwal, sztuki Grupy Spektaklowej i działalność Domu Polskiego w Zakrzewie, które zostały ocenione wysoko.

Sporo uwagi marszałek Woźniak poświęcił też zasadom finansowania przyszłych zadań realizowanych ze źródeł unijnych jak i polityce państwa, która bardziej skupia się na wyrównywaniu dysproporcji pomiędzy regionami. Uwarunkowania są takie, że Wielkopolska (bez względu na to, czy to Zakrzewo czy Poznań) jako całość oceniana jest wysoko, postrzegana jako województwo bogate i to w przyszłości może stanowić dla nieco uboższych gmin problem. M. Woźniak zadeklarował jednak swoje pełne wsparcie dla działań i inicjatyw gminy Zakrzewo i zrozumienie dla problemów, jakimi borykają się na co dzień mieszkańcy.

Dowodem wsparcia Marszałka Woźniaka był symboliczny akt, jaki miał miejsce w Domu Polskim. W historycznej Sali Rodła, w obecności pana Alfonsa Tomke i zaproszonych gości, w imieniu władz województwa, wraz z wójtem oraz dyrektor Domu Polskiego, marszałek parafował list intencyjny w którym wyrażono wolę współpracy w zakresie powstania Centrum Idei Rodła. W zamyśle inicjatorów  ma być to regionalna instytucja kultury, służąca popularyzacji idei Rodła, inspirująca i wspierająca nowe inicjatywy obywatelskie, społeczne i kulturalne jak i zachęcająca do czynnego uczestnictwa w budowie tożsamości europejskiej, prowadząca działania edukacyjne zmierzające do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji, szacunku dla wolności i praw człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła.

Spotkanie władz z mieszkańcami było również doskonałą okazją do podsumowań i podziękowań. Wójt Marek Buława wręczył symboliczny grawerton senatorowi Mieczysławowi Augustynowi, który kończy właśnie swoją karierę parlamentarną. Wobec tego włodarz gminy złożył mu serdeczne podziękowania za lata zaangażowania i wspierania starań samorządu, szczególnie zaś związane z kultywowaniem tradycji i idei Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Wójt Buława nie zapomniał także o marszałku, który także otrzymał serdeczne podziękowania za wsparcie z nadzieją na równie owocną współpracę w przyszłości.

Podczas podsumowania, zarówno ze strony marszałka jak i senatora, padło sporo ciepłych słów pod adresem samorządowców gminy Zakrzewo jak i Domu Polskiego – wynika z nich jasno, że mieszkańcy gminy są osobami bardzo pracowitymi i w kontekście utworzenia Centrum Idei Rodła wystarczy stworzyć możliwości, a na pewno zostaną wykorzystane z korzyścią dla ogółu. Wpisuje się to idealnie również w tak bliską mieszkańcom Wielkopolski ideę pracy organicznej, bowiem mieszkańcy całej gminy postrzegani są w województwie jako ludzie bardzo zorganizowani i pracowici.

Spotkanie wzbogaciły występy artystyczne grupy dorosłej i młodzieżowej Zespołu Pieśni i Tańca Rodlanie.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy