Aktualności
Informacja o realizacji projektu
2019-09-13

Wójt Gminy Zakrzewo informuje,  że przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m i długości 0,45 km, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 101/1 położona w obrębie ewidencyjnym 0031 - Stara Wiśniewka, została zrealizowana z udziałem środków Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr 173/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. Koszt całkowity zadania wynosił 88 068,00 zł, kwota dotacji 50 625,00 zł.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy