Aktualności
Szkoły przygotowane do nowego roku
2019-08-30

 

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w minionym tygodniu, odbyło się spotkanie wójta z dyrektorami gminnych szkół. W czasie rozmowy omówiono stan przygotowań placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i sprawy związane z funkcjonowaniem szkół w najbliższym czasie.

Podsumowano również trwające w okresie wakacyjnym remonty. Przypomnijmy, że zarówno w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie, jak w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wiśniewce odnowione i wyposażone zostały stołówki. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, który dotyczy wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Organizatorem programu jest Wojewoda Wielkopolski (poprzez Kuratorium Oświaty). Gmina Zakrzewo pozyskała 97 600,00 zł dofinansowania, w tym 80 000,00 zł na doposażenie i remont stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie (wkład własny to 20 000,00 zł) oraz 17 600,00 zł dofinansowania na adaptację pomieszczenia mającego służyć jako jadalnia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starej Wiśniewce (wkład własny gminy to 4 400,00 zł).  

Również w Przedszkolu Publicznym w Zakrzewie, choć w tym przypadku w całości ze środków własnych, przeprowadzony został remont kuchni. Niemniej najważniejsze jest, iż wszystkie prace zostały zakończone, zaś kierujące placówkami dyrektor Arletta Tymińska oraz Agnieszka Miela poinformowały wójta, że szkoły są dobrze przygotowane na nowy rok szkolny zarówno pod względem  dydaktycznym, jak i organizacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem wyżywienia uczniów.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy