Aktualności
Umowa na szatnię podpisana
2019-06-12

Gmina Zakrzewo pozyskała 78.500,00 zł na dofinansowanie remontu szatni przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Zakrzewie w ramach II edycji Programu „Szatnia na medal”. W Urzędzie Gminy podpisana została umowa na wsparcie tego zadania; z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego parafował ją członek zarządu województwa, Jacek Bogusławski, zaś w imieniu samorządu gminnego wójt Marek Buława i skarbnik Czesława Wilk.

Marszałek Bogusławski podkreślił, że gmina Zakrzewo złożyła bardzo dobry wniosek i realizacja zadania przyczyni się do znaczącej poprawy warunków uprawiania sportu, gdyż zaplecze socjalne obiektów w najmniejszych miejscowościach pozostawia na ogół najwięcej do życzenia i jest ono nie mniej istotne, jak stan samych obiektów sportowych. Główną ideą programu było właśnie stworzenie możliwości wykonania prac remontowych i inwestycyjnych, których najczęściej samorządy nie byłyby w stanie zrealizować we własnym zakresie.

Wójt Buława podziękował J. Bogusławskiemu na przyjazd do Zakrzewa i wsparcie ze strony samorządu wojewódzkiego podkreślając przy tym zaangażowanie radnego sejmiku wojewódzkiego, Henryka Szopińskiego. M. Buława zaznaczył, że marszałek Bogusławski jest zawsze gościem mile widzianym w Zakrzewie i zaprosił go do ponownych odwiedzin, chociażby przy okazji zbliżającego się wielkimi krokami Festiwalu Blues Express.

***

„Szatnia na medal” jest inicjatywą Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowaną do samorządów lokalnych, powiatów i gmin. Jej celem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną, poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo – sanitarnych przy obiektach sportowych, remont istniejących budynków a także adaptacja istniejących budynków na potrzeby szatniowe oraz sanitarne i budowa obiektów szatniowych.

Obiekty przy ulicy Złotowskiej zostały wybudowane trzydzieści lat temu i ich stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia – wymagały one gruntownego remontu. Stan instalacji elektrycznej stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających, również inne elementy (m. in. system grzewczy, sanitariaty, armatura łazienkowa, przestraszały system ogrzewania wody) nie spełniały współczesnych standardów. Zakres zadania pn. Remont szatni przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Zakrzewie obejmuje: kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, gruntowanie powierzchni ścian i sufitów, obróbki blacharskie, pokrycie przeciekającego dachu, wymianę armatury łazienkowej, kafelkowanie szatni i sanitariatów, wymianę elementów instalacji grzewczej, zmianę systemu ogrzewania wody dla osób korzystających z obiektu, dostosowanie wejścia do szatni dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczenia socjalnego. Program „Szatnia na medal” zakłada współfinansowanie zadania mniej więcej po połowie przez obie strony, prace na obiekcie w Zakrzewie są już zaawansowane i zostaną zakończone, zgodnie z umową, najpóźniej 28 czerwca.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy