Aktualności
Komunikat o drugim naborze
2019-05-23

Komunikat o uruchomieniu drugiego naboru na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych 

Informuję, że od 23 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. będzie trwać nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych. Ilość środków w budżecie gminy na ten cel jest ograniczona.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie gminy Zakrzewo i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przedmiotowa inwestycja.

Dotacją na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych będą objęte nieruchomości położone na obszarze, gdzie nie istnieje możliwość wybudowania sieci wodno­kanalizacyjnej, na którym jednocześnie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 3 200,00 zł, jednak nie więcej niż 40 % kosztów całej inwestycji. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotacja obejmuje zakup i jej montaż, a w przypadku studni wierconych zakup elementów studni oraz jej wywiercenie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania można uzyskać pod nr tel. 67 266 70 75 w. 40; od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00 bądź w Urzędzie Gminy w Zakrzewie pok. 15.

WÓJT

( - ) mgr Marek Buława


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy