Aktualności
O dożynkach i funduszu
2019-04-30

W Urzędzie Gminy Zakrzewo odbyła się narada sołtysów z władzami samorządowymi. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy wójta udział wzięli reprezentanci wszystkich sołectw, w tym również osoby, które dopiero rozpoczynają swoją pracę społeczną. Ze strony urzędu w spotkaniu uczestniczył wójt Marek Buława, zastępca wójta Dorota Murach oraz skarbnik gminy, Czesława Wilk.

Przed rozpoczęciem narady wójt rozdał wszystkim sołtysom aktualne wersje statutów sołectw. Pierwszym punktem zebrania była dyskusja w temacie dożynek gminnych. Wójt zaproponował, by święto plonów zawsze organizować w drugą niedzielę września, co spotkało się z akceptacją sołtysów. Jednocześnie Marek Buława zachęcił, aby gospodarzy imprezy wyznaczyć od razu w cyklu pięcioletnim, dzięki czemu każde sołectwo będzie miało możliwość pełnienia tej roli. Zapewni to również odpowiednią ilość czasu, niezbędną do przygotowania tak dużej imprezy.

Padła też propozycja powrotu do dawniej praktykowanego zwyczaju wzajemnej pomocy przy organizacji dożynek pomiędzy sołtysami i mieszkańcami wszystkich miejscowości, co z pewnością znacznie ułatwi proces przygotowań. Gospodarzem dożynek gminnych w 2019 r. będzie Osowiec, w 2020 wspólnie organizacji podejmą się Drożyska Małe, Średnie i Wielkie, w 2021 r. święto plonów przygotują Czernice, rok później Zakrzewo, zaś w 2023 r. Ługi wspólnie z Nową Wiśniewką. Skarbnik Czesława Wilk omówiła kwestię planowania i wydatkowania środków funduszu sołeckiego.

Poprosiła, by z jego realizacją nie zwlekać do jesieni i w miarę możliwości sukcesywnie wykonywać poszczególne zadania zwracając większą uwagę na ich uszczegółowienie i dokładne rozliczanie. Skarbnik uczuliła sołtysów na to, że fundusz sołecki, choć o jego wydatkowaniu decydują mieszkańcy, jest jednak częścią budżetu gminy i powinien być realizowany w oparciu o ściśle określone zasady. Ustalone zostały terminy przekazania sołectw pomiędzy ustępującymi a nowymi władzami miejscowości tam, gdzie zmiany takie nastąpiły. Program spotkania uzupełniły wolne wnioski, informacje i dyskusja.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy