Aktualności
Zmiana władzy w Ługach
2019-04-01

29 marca odbyło się zebranie wyborcze sołectwa Ługi, w którym udział wzięło 23 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Wśród kandydatów na stanowisko sołtysa nie było dotychczas sprawującej tę funkcję Bernadety Galla, która otrzymała bukiet kwiatów i podziękowania za wkład pracy w dotychczasowy rozwój sołectwa.

Zgłoszono dwoje kandydatów: Aleksandra Dziamecka otrzymała 16 głosów za, natomiast Paulina Kierzek 7 głosów poparcia, zatem nowym sołtysem została wybrana A. Dziamecka. W skład rady sołeckiej weszli ponadto Agnieszka Kaszuba, Barbara Polak, Ewa Szopieraj i Monika Kabattek. Zgodnie z programem zebrania mieszkańcy mogli zgłaszać władzom swoje postulaty i najważniejsze problemy, wójt Marek Buława natomiast w części informacyjnej przedstawił aktualną sytuację gminy.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy