Aktualności
Będzie rondo Blues Express
2019-02-22

Zgodnie z przepisami to właśnie Rada Gminy podejmuje uchwały w sprawie nazw ulic i placów lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Temat nadania imienia rondu przewijał się od dłuższego czasu, w ubiegłym roku podjęto pierwsze kroki w tym kierunku.

W lutym 2018 r. za pośrednictwem oficjalnego konta gminy Zakrzewo, na portalu społecznościowym Facebook, władze gminy Zakrzewo poprosiły mieszkańców o imienne zgłaszanie swoich pomysłów co do ewentualnej nazwy/patrona ronda w Zakrzewie. Zainteresowanie było duże, wpłynęło kilkanaście propozycji, także w formie wiadomości e-mail, wśród których najczęściej powtarzały się trzy propozycje. Gmina postanowiła te najpopularniejsze (im. Blues Express, im. Księdza Dr Bolesława Domańskiego oraz im. Znaku Rodła) poddać dalszej weryfikacji.

Następnym krokiem było przeprowadzenie badania opinii poprzez portal zlotowskie.pl na którym w kwietniu 2018 r. przez 14 dni można było oddawać głosy na swój typ. Celem organizowania tej sondy było poznanie opinii społeczeństwa gminy, powiatu i określenie, które propozycje cieszą się największym uznaniem. Głosowanie nie było anonimowe - osoba, która oddawała swój głos na określony typ, musiała podać swoje dane - imię, nazwisko, adres mailowy i miejsce zamieszkania, a także uzasadnić określony wybór. Co za tym idzie, niemożliwe było „sztuczne podbijanie" wyników poszczególnych propozycji, czy też głosowanie anonimowe, bo takie głosy nie były wliczane do ostatecznego bilansu.

Weryfikacja pozwala stwierdzić, iż w sondażu udział brali również mieszkańcy całego powiatu złotowskiego, turyści a także goście zza granicy. Gmina posiada udostępnione przez organizatora imienne listy głosujących wraz z uzasadnieniem wyboru. Oddano łącznie 173 głosy, z czego 54 się powtarzały (dodane były kilkukrotnie). Wyniki głosowania (po wyeliminowaniu głosów powtarzających się): Rondo Blues Express - 102 głosy, Rondo Księdza Dr. Bolesława Domańskiego - 10 głosów, Rondo Znaku Rodła - 7 głosów.

W roku bieżącym w okresie od 22 stycznia do 8 lutego włącznie mieszkańcy Gminy Zakrzewo ponowię mogli składać pisemnie propozycje dotyczące nazwy ronda. Łącznie w tym okresie swoje zdanie wypowiedziało 105 mieszkańców gminy. Rozkład głosów poparcia prezentuje się następująco: Powstańców Wielkopolskich - 1 głos, im. Ks. Wiktora Domachowskiego - 1 głos, Blues Express - 103 głosy.

Ponadto na zebraniu wiejskim, które odbyło się dnia 18 stycznia 2019 r. poruszono temat nazwy ronda i w wyniku przeprowadzonego głosowania za przyjęciem nazwy im. Blues Express głosowało 19 mieszkańców, przeciw - 0, wstrzymało się - 1 mieszkaniec. W związku z powyższym na wczorajszej sesji poddano pod głosowanie uchwałę, która nadaje rondu „patrona” - Blues Express.

Za głosowali wszyscy obecni na sali radni, co oznacza, że po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwała wejdzie w życie i będzie można już oficjalnie mówić o zakrzewskim skrzyżowaniu na zbiegu ulic Człuchowskiej i Dworcowej „Rondo Blues Express”.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy