Aktualności
Forum Organizacji Pozarządowych w Zakrzewie
2019-02-21

W Urzędzie Gminy Zakrzewo w środowe popołudnie odbyło się pierwsze w nowej kadencji samorządu Forum Organizacji Pozarządowych, w którym udział wzięło nieomal dwudziestu społeczników z terenu całej gminy. Najważniejszym omawianym tematem było wprowadzające z mocą obowiązującą od 1 marca 2019 r. nowe wzory ofert na realizację zadań publicznych, nowe wzory sprawozdań i ramowe wzory umów na realizację tychże zadań rozporządzenie przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego. Z związku z faktem, że dokument ten został opublikowany w październiku 2018 r. pojawiło się wiele niejasności i pytań odnośnie realizacji tegorocznych zadań i projektów, m. in. na jakich zasadach i drukach mają być składane wnioski, jakie kryteria będą odtąd stosowane przy wyborze ofert i rozliczaniu efektów realizacji zadań a także, co najważniejsze, czy rozliczenie i sprawozdanie z zadań 2019 r. muszą być przeprowadzone już w zgodzie z nowymi wytycznymi.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wzory i pokrótce omówiono poszczególne elementy dokumentów; była to również doskonała dyskusja do zgłaszania swoich uwag, propozycji i pomysłów. Wójt Marek Buława zapewnił, że przedstawiciele organizacji mogą zawsze liczyć na pomoc pracowników urzędu, którzy z chęcią doradzą przy wypełnianiu i przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie zadań również ze środków zewnętrznych, a możliwości pozyskania pieniędzy jest coraz więcej. Wójt zaapelował również o bardziej ścisłą współpracę z samorządem w zakresie promocji gminy, gdyż w jego ocenie w organizacjach trzeciego sektora tkwi bardzo duży, być może nie do końca wykorzystany, potencjał w tej kwestii. Na zakończenie spotkania przedstawiciele władz gminy rozmawiali z uczestnikami na temat ich oczekiwań i problemów.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy