Aktualności
120 tys. zł dla gminy na program Senior+
2019-02-21

Gmina Zakrzewo pozyskała dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w roku 2019. Środki przyznało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020. Wśród 188 klubów „Senior +” z całej Polski, dofinansowanie uzyskała nasza gmina na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +, uzyskując wsparcie rządowe w wysokości 119.791,00 zł, tj. 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Rządowy Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 adresowany jest do osób, które:
- ukończyły 60 rok życia,
- mogą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- w wyniku choroby, niepełnosprawności nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie,
- wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb, ale nie wymagają usług w zakresie przez jednostkę całodobowej opieki,
- są stosunkowo sprawne ruchowo, aktywne chętnie uczestniczące w życiu społecznym, pragnące w większym niż to jest możliwe stopniu na własną rękę zaspokoić potrzeby kulturalno-oświatowe, edukacyjne czy z zakresu terapii zajęciowej,
- są w gorszej sytuacji finansowej, chore, mniej sprawne, samotne, mało aktywne, nie mające problemu z poruszaniem się, niechętnie wychodzące z domu, a jednocześnie cierpiące z powodu braku kontaktów społecznych.

Zakładana liczba osób, które będą korzystały z Klubu "Seniora+" w Zakrzewie to 10 osób. W ramach projektu przewiduje się adaptację w wysokiej części piwnicznej w bloku komunalnym przy ul. Szczepańskiego 1 w Zakrzewie. Pozwoli to na aktywne spędzanie czasu wolnego dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, która rozszerza wachlarz usług oferowanych na terenie Gminy Zakrzewo w zakresie aktywności ruchowej i zwiększenia poziomu zaangażowania seniorów w działanie samopomocowe, oraz na rzecz środowiska lokalnego.

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy